Termín konání:

Dovolujeme si Vás společně s kolegy ze společnosti VALUE OUTCOMES srdečně pozvat na předprázdninový webinář či pracovní snídani (podle Vaší preference), kde se budeme tradičně věnovat problematice cen a úhrad léčivých přípravků.

V poslední době vnímáme jako důležitá témata nový proces stanovování úhrad orphan léčivých přípravků, který se od počátku jeho platnosti významně posunul, jelikož bylo podáno již 19 žádostí novou cestou podle § 39da. Rozhodovací praxe proto přinesla řadu odpovědí na některé otázky, které na semináři rozebereme.

Dále se neustále vyvíjí praxe v otázce posuzování nákladové efektivity a akceptovatelného dopadu do rozpočtu, kdy jsme si pro Vás připravili analýzu vyjádření zdravotních pojišťoven, jak by měly vypadat podle zákona a rozhodovací praxe MZ, aby byla přezkoumatelná, a jak aktuálně vypadají, jak jsou odůvodněná, či zda stačí krátká souhlasná vyjádření, jak jsme tomu byli v minulosti zvyklí.

Pro doplnění kontextu bychom se tentokrát rádi věnovali i institutu individuální úhrady dle § 16 zákona, jelikož se jedná o jediný možný způsob úhrady pro pacienta v situaci, kdy přípravek není ještě systémově hrazen. Ani toto ustanovení zákona by proto nemělo být v praxi zapomínáno a podělíme se s Vámi o naše zkušenosti z praxe a novinky ze soudních rozhodnutí.

Tradičně se budeme věnovat též aktualitám z rozhodovací praxe Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Ministerstva zdravotnictví i soudů v cenách a úhradách léčivých přípravků, které pro Vás vybereme dle aktuálního stavu.

Akci plánujeme jako tzv. smíšenou, můžete se tedy podle své preference zúčastnit osobně (cca 25 osob v krásných prostorách Truhlárny – Event room) nebo online (webinář). Před samotným konáním akce od nás obdržíte elektronickou verzi prezentace.

V případě, že se nemůžete zúčastnit a máte o webinář zájem, dejte nám vědět, rádi Vám za standardní účastnický poplatek poskytneme záznam z webináře.

Místo konání

Osobně (účast na semináři) v prostorách Truhlárny – Event room

nebo

online přenos z Truhlárny

Přednášející

Libor Štajer, partner KMVS

Lenka Vlková, advokátka KMVS

Tomáš Doležal, Value Outcomes

Martin Ševec, Value Outcomes

Monika Romaňáková, Value Outcomes

Cena

Pracovní snídaně s osobní účastí v prostorách Truhlárny – Event room celkem 5.600,- Kč bez DPH za jednoho účastníka (zahrnuje účastnický poplatek, občerstvení a v případě zájmu i parkovné)

nebo

webinář celkem 5.300,- Kč bez DPH za jednoho účastníka

Program

 1. Souhrn legislativních novinek a výhled před prázdninami

  a. návrh nové farmaceutické legislativy EU;

  b. stav projednání důležitých předpisů:

  - zejm. tzv. safety stocks,
  - očekávaná novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a adaptace na evropského nařízení k HTA;

 

 1. Orphany – další zkušenosti ze správních řízení: 

  a. Co nám ukázala dosavadní rozhodovací praxe?;

  b. Zkušenosti s žádostí ze strany zdravotních pojišťoven;

  c. Veřejný zájem a limitace dopadu na rozpočet – jak je v těchto SŘ vykládán?;

  d. Jiné návrhy podmínek úhrady, než je návrh žadatele;

  e. Změny z klasické cesty na správní řízení dle §39da;

  f. Účelná terapeutická intervence – non-orfan vs orfan.

 

 

 1. Vyjádření zdravotních pojišťoven k nákladové efektivitě a dopadu do rozpočtu:

  a. Co na to říká zákon a rozhodovací praxe MZ?;

  b. Jak mají vypadat, aby byla přezkoumatelná? Odůvodněná vyjádření vs. krátká souhlasná vyjádření?;

  c. Doložení smluv do správního řízení.

   

 2. „Paragraf 16“ (individuální úhrada LP pro pacienta)

  a.
  institut § 16 jako překlenutí doby do stanovení úhrady;

  b. nová soudní rozhodnutí;

  c. praktické poznatky z praxe.
   
 3. Aktuality z rozhodovací praxe SÚKL, MZ či soudů:

  Výběr z aktuálních nejzajímavějších rozhodnutí;

Info

Přihlášky zasílejte na adresu seminare@kmvs.cz

Kontaktní osoba:

Pavla Pospíšilová
KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
tel.: 296 210 562-3, e-mail: seminare@kmvs.cz 

Akci plánujeme jako tzv. smíšenou, můžete se tedy podle své preference zúčastnit osobně (cca 25 osob v prostorách Truhlárny – Event room) nebo online (webinář). Před samotným konáním akce od nás obdržíte elektronickou verzi prezentace.

Seminář s osobní účastí se bude konat v příjemném prostředí a krásně opravených prostorách Truhlárny – Event room (adresa Šaldova 5, Praha 8 — Karlín). Parkování je možné přímo v Šaldově ulici v hotelu Penta. Stačí vjet dolů do garáží a při odjezdu zaplatit na recepci (celkem cca 200,- Kč, neb cena za hodinu je 55,- Kč). Vždycky mají pár míst v garáži a hosté Truhlárny – Event room tohoto občas využívají (máme potvrzeno).  Součástí semináře je i drobné občerstvení. Doporučujeme přijít s menším předstihem tak, abyste se stihli pohodlně usadit a připravit.


Webinář bude zorganizován tak, abyste jej mohli nerušeně a ve vysoké kvalitě přenosu obrazu i zvuku v přímém přenosu absolvovat z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. V průběhu webináře budete mít možnost, jak jste na to u nás zvyklí, pokládat dotazy přednášejícím zcela diskrétně prostřednictvím společného online chatu, který poběží po celou dobu s videopřenosem. Pro připojení k webináři nebude třeba instalovat žádný speciální program. Pouze se s využitím zaslaných přihlašovacích údajů přihlásíte prostřednictvím svého prohlížeče k webové stránce, kde poběží „live stream“ interaktivního webináře.

V případě Vašeho zájmu Vám můžeme na vyžádání poskytnout záznam z webináře.Pro případ, že se nemůžete zúčastnit, rádi pro Vás uspořádáme interní seminář či webinář přímo dle Vašich představ a konkrétních přání.

Sestřih z již realizovaných webinářů můžete shlédnout na našem YouTube kanálu.