Termín konání:
ANDROSA - HospiCon BIO 2022
ANDROSA - HospiCon BIO 2022

Konference se bude detailně věnovat tématu inovativní biologické léčby a biosimilars z pohledu globálních a regionálních trendů a ekonomických dopadů.

Místo konání

Hotel Galant Mikulov + online

Přednášející

 • PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek pro zdravotní péči, VZP ČR
 • Ing. Michal Čarvaš, předseda AČMN, člen představenstva Jihočeské nemocnice, předseda představenstva Nemocnice Prachatice, a.s.
 • Doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, PhD., MBA, primář, Dermatovenerologická klinika, FN Královské Vinohrady
 • MUDr. Renata Knorová, MBA, ředitelka zdravotního úseku ČPZP a předsedkyně zdravotní sekce SZP ČR
 • Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., 1. Místopředseda ČGS ČLS JEP, přednosta kliniky ISCARE a primář Klinického a výzkumného centra pro střední záněty ISCARE
 • MUDr. Tomáš Nežádal, PhD., předseda sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy ČNS ČLS JEP (Czech Headache Society), Institut neuropsychiatrické péče, Ústřední vojenská nemocnice, Praha
 • Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel Revmatologického ústavu v Praze, přednosta Kliniky revmatologie 1. LF UK
 • MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, předseda správní rady VZP ČR, místopředseda zdravotního výboru, PS PČR
 • Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, SÚKL
 • Ing. et Ing. Martin Šlégl, MIM, General Manager, IQVIA Česká a Slovenská republika
 • Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc., Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Program

DEN 1, ČTVRTEK 20.10. 2022

BLOK 1 – 10.00 – 14.00 HOD. POLITIKA CENTROVÉ PÉČE POHLEDEM REGULÁTORA, PLÁTCE A POSKYTOVATELE

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, Generální ředitel Lexum a.s., Předseda představenstva SAPOCH, z.s., Výkonný tajemník AVEL ČR a AVEL SK


BLOK 2 – 15.00 – 16.45 HOD. „VYUŽITÍ CENTROVÉ BIOLOGICKÉ LÉČBY A JEJÍ BUDOUCÍ VÝVOJ V ONKOLOGII, NEUROLOGII A OFTALMOLOGII”

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s., předseda představenstva SAPOCH, z.s., výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK


BLOK 3 – 16.45 – 18.30 HOD. „VYUŽITÍ CENTROVÉ BIOLOGICKÉ LÉČBY A JEJÍ VÝVOJ DO 2023 V REVMATOLOGII, GASTROENTEROLOGII A DERMATOLOGII”

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o., CEO iHETA

 

DEN 2, PÁTEK 21.10.2022

BLOK 4 – 09.30 – 12.30 HOD. „LEGISLATIVNÍ A REGULAČNÍ POHLED NA TRH BIOLOGICKÉ LÉČBY – ZAMĚNITELNOST, SWITCH, REGISTRY DAT Z REÁLNÉ KLINICKÉ PRAXE (RWE), PAR. 16, VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ”

Moderátor: Mgr. Libor Štajer, advokát / partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

Info

https://www.androsa.cz/vzdelavame/hospicon-bio-2022/

Informace naleznete také na https://www.hospicon-bio.cz/