Termín konání:
HospiCon 2022 – konference českých nemocnic
HospiCon 2022 – konference českých nemocnic

Cílem této odborné konference je představit, rozebrat a interaktivně prodiskutovat aktuální situaci (stav) a budoucí vývoj segmentu ústavní zdravotní péče v prostředí poskytovatelů, českých nemocnic.

Pořadatelem konference je společnost ANDROSA s.r.o., která se od svého založení orientuje primárně na farmaceutické a zdravotnické společnosti, lékárny a zdravotnická zařízení v České a Slovenské republice.

Vzhledem k současné situaci ohledně Covid-19 se termíny konferencí mohou změnit.

Místo konání

Hotel Galant Mikulov + online

Program

… na programu konference se pracuje

Info

https://www.androsa.cz/vzdelavame/hospicon-2022-konference-ceskych-nemocnic/

Informace o konferenci naleznete také na www.hospicon.cz