CZ EN

Efektivní právní služby

Poskytované služby

Poskytujeme právní služby v oblastech: 

 • autorského práva - zahrnující zejména přípravu licenčních smluv, smluv o vytvoření uměleckého výkonu, právní pomoc při vymáhání autorskoprávních nároků apod.; 
 • farmaceutického práva - zahrnující zejména právní stanoviska a konzultace k zákonu o léčivech a prováděcím právním předpisům, zákonu o regulaci reklamy cenové regulaci, zastoupení ve správních řízeních včetně všech dalších právních služeb souvisejících s činností farmaceutické společnosti;
 • mediálního práva - zahrnující zejména zastupování v řízeních u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání apod.; 
 • občanského práva - zahrnující přípravu, vyjednávání i revize všech druhů smluv;
 • obchodního práva - zahrnující zejména změny ve společnostech, převody obchodních podílů, přípravu, revize smluvních dokumentů, korporátní údržba (valné hromady, rozhodnutí společníků atd.) apod.;
 • ochrany osobnosti - zahrnující zejména zastupování ve sporech vzniklých z titulu ochrany osobnosti a soukromí, apod..
 • osobních údajů a elektronických komunikací - zahrnující zejména přípravu znění souhlasů se zpracováním osobních údajů, návrh smluv o zpracování osobních údajů, konzultační činnost v řízeních před Úřadem pro ochranu osobních údajů včetně právního zastoupení, poradenství v oblasti nevyžádaných obchodních sdělení a provozování služeb elektronických komunikací včetně provozování internetových stránek apod.;
 • práva intelektuálního vlastnictví - zahrnující zejména právní zastoupení při registraci ochranných známek, vymáhání práv souvisejících s registrovanými ochrannými známkami, užitnými vzory, chráněnými označeními původu apod.;
 • práva nekalé soutěže - zahrnující poradenství, právní zastoupení při sporech mezi jednotlivými soutěžiteli na trhu, právní pomoc při ochraně dobrého jména společnosti apod.;
 • pracovního práva - zahrnující zejména přípravu návrhů pracovních smluv, jmenovacích listin, konzultace při skončení pracovního poměru, zastoupení v pracovněprávních sporech apod.;
 • práva spotřebitelských soutěží - zahrnující posuzování mechanik veškerých druhů soutěží, vypracování právních stanovisek a doporučení pro právně přípustné realizace marketingových akcí;
 • práva v oblasti nemovitostí - zahrnující zejména kupní smlouvy o převodu vlastnictví a asistenci při převodu nemovitostí včetně advokátních úschovy, nájemní, podnájemní smlouvy, řešení sporů v souvislosti s nemovitostmi;
 • reklamního práva - zahrnující zejména konzultační činnost při přípravě reklamních konceptů, realizaci reklamních kampaní a tvorbě webových stránek, přípravu návrhů smluv o poskytování reklamního servisu, smluv o spolupráci apod.;  
 • smluvní agendy - zahrnující zejména přípravu a vyjednávání všech typů obchodních smluv, i smluv zákonem výslovně neupravených apod.;
 • veřejných zakázek - zahrnující kompletaci nabídky uchazečů, zpracování zadávací dokumentace, námitky proti nesprávnému postupu zadavatele, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřad pro ochranu hospodářské soutěže; 

Klientela: 

 • reklamní, mediální, komunikační a telemarketingové agentury;
 • telekomunikační společnosti;
 • farmaceutické společnosti;
 • internetové portály;
 • obchodní centra; 
 • developerské společnosti;
 • kosmetické společnosti;
 • tuzemské i zahraniční banky;
 • obchodní řetězce;
 • tabákové společnosti;
 • výrobci a distributoři alkoholických nápojů;
 • státní a vědecké instituce;
 • atd.

Kontakt

KMVS
advokátní kancelář, s.r.o.

Hellichova 1
118 00 Praha 1 - Malá Strana,
Česká Republika
zobrazit na mapě
Tel.:+420 296 210 562-3
Fax:+420 222 254 591
E-mail: office@kmvs.cz

Jsme členem

Spolupracujeme


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2020

2006 - 2019 KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.