CZ EN

Efektivní právní služby

Chci odebírat newslettery od KMVS


Osobní profily

Mgr. Petr Kůta | partner

petr.kuta@kmvs.cz
telefon: 603 580 439

Petr je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a dále studoval na Universidad de Salamanca ve Španělsku. Profesní kariéru začínal na Úřadu vlády ČR - vrchní rada diplomatického protokolu a v advokacii má celkem 16 let právní praxe. Od 1.1. 2006 je partnerem v advokátní kanceláři KMVS. Petr publikuje v časopisu Marketing Media, Trend Marketing, Strategie, M marketing, Právní praxe, mediar.cz, atd. a přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze, Ogilvy Institutu, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V minulosti spolupracoval např. s ČT24 – pořad Média a svět. Hovoří anglicky a španělsky.


JUDr. Pavel Musil Ph.D. | partner

pavel.musil@kmvs.cz
telefon: 606 652 201

Pavel Musil je jedním ze zakládajících partnerů advokátní kanceláře KMVS. Pavel je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a postgraduálního studia v oboru veřejné právo. Právní praxi vykonává 16 let, od 1.1.2006 je partnerem AK KMVS. 

Specializuje se zejména na pracovní a obchodní právo se zaměřením na právo obchodních společností a závazkové právo. Dlouhodobě se věnuje oblasti práva nemovitostí, kde v součinnosti s několika realitními kanceláři poskytuje služby advokátních úschov.

Publikační činnost a spolupráce s medii: Právo a zaměstnání, ČT24 – Focus, Zdravotnické noviny, Pharm Business, Marketing & Media. Spolupráce s neziskovými projekty: Plenky v práci, Lymfon Help o.s. Poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.


Mgr. Libor Štajer | partner

libor.stajer@kmvs.cz
telefon: 777 561 663

Libor Štajer je jedním ze čtyř zakládajících partnerů advokátní kanceláře KMVS. Libor je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Již během studia získal cenné pracovní zkušenosti jako account manager v reklamní agentuře AETNA, spol. s r.o. a při pracovní stáži v USA. Začátek své právní praxe pak Libor v AK Winter & spol. spojil právě především s  reklamou, médii a autorským právem. Právní praxi vykonává více než 10 let, od 1.1.2006 je partnerem AK KMVS. 

Libor se specializuje na oblast farmaceutického práva (od registrace léčiv až po jejich uvádění na trh, cenovou regulaci a stanovení úhrad léčivých přípravků, regulaci reklamy atd.), obchodního práva (s důrazem na právo korporátní), závazkového práva a pracovního práva. Ve své praxi se zabývá také otázkami autorského práva a reklamního práva a pracuje s řadou reklamních agentur.

Publikační činnost a spolupráce s médii: Zdravotnické noviny, Pharm Business, Marketing & Media atd. Libor plynně hovoří česky a anglicky.


JUDr. Ivan David | spolupracující advokát

ivan.david@kmvs.cz
telefon: 606 617 989

Ivan David je advokát, který působí u advokátní kanceláře KMVS od roku 2011. Ivan je absolventem oboru právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a oboru filmová studia na Filozofické fakultě téže univerzity. V akademickém roce 2008/2009 Ivan absolvoval roční stipendijní pobyt na Právnické fakultě Kodaňské univerzity. Ivan se dlouhodobě specializuje na oblast práva duševního vlastnictví (především na právo autorské a právo ochranných známek), práva mediálního, práva proti nekalé soutěži, práva reklamního, práva filmového a všeobecné ochrany osobnosti.

Ivan je autorem odborné publikace „Filmové právo: Autorskoprávní perspektiva“ (2015, druhé vydání 2020) a autorem či spoluautorem řady výzkumných zpráv, článků a komentářů zejména k tématům z oblasti autorského práva. 

Ivan poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce..


JUDr. Kateřina Davidová | spolupracující advokátka

katerina.davidova@kmvs.cz

Kateřina je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Profesní kariéru začínala v notářské kanceláři a poté se věnovala advokacii. Od 1.1. 2009 je advokátem v advokátní kanceláři KMVS. Kateřina příležitostně publikuje ve farmaceutických periodikách a věnuje se přednáškové činnosti. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.


Mgr. Petra Maryšková | spolupracující advokátka

petra.maryskova@kmvs.cz
telefon: 605 418 564

Petra Maryšková je spolupracující advokát, působící v advokátní kanceláři KMVS od června 2008. Petra v roce 2008 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Během studia působila v brněnské advokátní kanceláři JUDr. Markéta Vaňková, JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.. Petra vykonává svou právní praxi především v oblasti práva občanského, obchodního a pracovního, zároveň se věnuje tématice spotřebitelských soutěží a insolvenčního řízení. Petra má zkušenosti se zastupováním klientů v soudních řízeních, např. v obchodních sporech.  Petra také publikuje v odborném tisku (např. Zdravotnické noviny, Urozpravodaj).


Mgr. Lucie Macáková (Neubertová) | spolupracující advokátka

lucie.macakova@kmvs.cz
telefon: 604 878 988

Lucie je absolventkou oborů veřejná správa a právo Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Je advokátkou, která spolupracuje s advokátní kanceláří KMVS již od r. 2007. Lucie se celou svou profesní dráhu zaměřuje na farmaceutické právo a získala tak v této oblasti rozsáhlé zkušenosti. V rámci své činností se věnuje zejména regulaci reklamy, distribuci léčiv, cenové regulaci a úhradám léčivých přípravků. Lucie se dlouhodobě zaměřuje také na problematiku potravinového práva, se zvláštním zaměřením na doplňky stravy a speciální potraviny. Lucie má rozsáhlé zkušenosti v rámci zastupování klientů v řízeních před správními orgány. Lucie publikuje v odborném tisku a věnuje se též přednáškové činnosti. Hovoří česky a anglicky.


Mgr. Věra Strejčková | spolupracující advokátka

vera.strejckova@kmvs.cz
telefon: 296 210 562

Věra Strejčková je advokátkou s více než desetiletou zkušeností v oblasti obchodního, korporátního a pracovního práva. Věnuje se též závazkovému právu v oblasti farmacie, právu duševního vlastnictví a právu nemovitostí, zejména oblasti nájmů maloobchodních i kancelářských prostor. Věra poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.


Mgr. Sylva Zborovská | spolupracující advokátka

sylva.zborovska@kmvs.cz
telefon: 296 210 562

Sylva je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Během studia absolvovala studijní pobyt na University of Turku ve Finsku, kde se v rámci studia zabývala zejména evropským a mezinárodním právem. Sylva má právní praxi v oblasti obchodního práva (závazkové právo, právo obchodních společností), práva duševního vlastnictví, pracovního práva a zkušenosti má rovněž z oblasti internetového a reklamního práva. V průběhu svojí praxe Sylva rovněž působila na pozici člena komise samoregulátora v oblasti samoregulace audiovize ve Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR). Sylva poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.


JUDr. Antonín Valuš Ph.D. | spolupracující advokát

antonin.valus@kmvs.cz
telefon: 296 210 562
mobilní telefon: 777 214 856

Antonín je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, doktorské studium absolvoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Profesní kariéru začínal ve veřejném sektoru, jako právník na Ministerstvu zdravotnictví ČR a jako koordinátor právních činností ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Advokacii se věnuje od roku 2015 a v advokátní kanceláři KMVS se specializuje na farmaceutické a zdravotnické právo se zaměřením na problematiku regulace reklamy a regulatory compliance v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (včetně hraničních výrobků) a veřejných zakázek. O této problematice rovněž pravidelně publikuje a přednáší. Hovoří anglicky a španělsky.


Mgr. Jan Tetiva | spolupracující advokát

jan.tetiva@kmvs.cz
telefon: 296 210 562
mobilní telefon: 721 255 307

Jan Tetiva je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Do advokátní kanceláře KMVS nastoupil již během svého studia, následně pokračoval jako advokátní koncipient a od počátku roku 2018 v ní působí jako advokát. Jan poskytuje služby v oblasti pracovního, trestního, občanského a obchodního práva, kde se zaměřuje zejména na sporovou agendu. Dále rovněž poskytuje klientům právní poradenství týkající se problematiky spotřebitelských soutěží. Jan zastupuje klienty jak v občanských soudních řízeních, tak i v řízeních trestních (popř. správních). Publikoval v odborném tisku (např. Marketing Sales Media, Zdravotnické noviny) a věnuje se též přednáškové činnosti. Hovoří česky a anglicky.


JUDr. Lenka Vlková | spolupracující advokátka

lenka.vlkova@kmvs.cz
telefon: 296 210 562
mobilní telefon: 728 548 499

Lenka je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci svých studií absolvovala v rámci programu ERASMUS jeden semestr na univerzitě ve Wolverhamptonu. Po ukončení studií získala zkušenosti v oblasti generální praxe v předních českých advokátních kancelářích. Pracovala též jako právnička na odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví ČR, kde započala svou specializaci v problematice regulace cen a úhrad léčivých přípravků a obecné farmacie. Od roku 2013 se Lenka specializuje na oblast farmaceutického a zdravotnického práva a správního práva obecně. V advokátní kanceláři KMVS působila jako advokátní koncipient od září 2015 a jako advokátka zde působí od července 2017. V advokacii má více než 6 let právní praxe. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.


Mgr. Petra Vodáková | spolupracující advokátka

petra.vodakova@kmvs.cz
telefon: 296 210 562

Petra Vodáková působí v kanceláři KMVS od roku 2015 a specializuje se na oblast zpracování osobních údajů, ochrany spotřebitele, závazkové vztahy a marketingové právo. Petra je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Během své praxe Petra působila vyjma advokacie rovněž v korporátní sféře. Petra pravidelně publikuje v odborném tisku (např. Marketing Sales Media, Zdravotnické noviny) a je členkou Spolku pro ochranu osobních údajů. Svoji praxi vykonává rovněž v oblasti práv duševního vlastnictví, pracovního práva a zastupování klientů v oblasti správního a občanského soudního řízení. Petra hovoří česky a anglicky.


Mgr. Tereza Svobodová LL.M. | spolupracující advokátka

tereza.svobodova@kmvs.cz
telefon: 296 210 563

Tereza Svobodová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. S advokátní kanceláří KMVS spolupracuje od roku 2018. Během studia absolvovala studijní pobyt na univerzitě Ludwig-Maximilians-Universität München, jedné z nejprestižnějších univerzit v Německu, kde získala Zertifikat im deutschen Recht (Certifikát v oblasti trestního práva, veřejného práva a práva občanského v Německu). Následně na této univerzitě získala mezinárodně uznávaný postgraduální akademický titul LL.M. (Master of Laws). Po ukončení studií působila v advokátní kanceláři bpv BRAUN PARTNERS, kde se věnovala především poskytování právních služeb v oblastech občanského a obchodního práva. Tereza vykonává svou právní praxi především v oblasti práva občanského, obchodního a pracovního, zároveň se věnuje tématice spotřebitelských soutěží. Tereza hovoří česky, německy a anglicky.


Mgr. Martin Cach | advokátní koncipient

martin.cach@kmvs.cz
mobilní telefon: 777 471 074

Martin se již v průběhu vysokoškolského studia začal intenzivně zajímat o právo informačních technologií, jemuž se v roli podnikového právníka věnoval i po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jeho doménou je regulace odvětví elektronických komunikací, ve kterém několik let působil,  problematika ochrany osobních údajů, služeb informační společnosti a kyberbezpečnosti. V advokátní kanceláři KMVS působí jako advokátní koncipient od dubna roku 2017. Martin je členem výboru českého Spolku pro ochranu osobních údajů a také jeho partnerského spolku na Slovensku (Spolok pre ochranu osobních údajov). Jako člen mezinárodně uznávané asociace profesionálů v oblasti ochrany soukromí (IAPP) je Martin držitelem certifikace CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe). Hovoří plynně anglicky


Mgr. Markéta Hrycejová | advokátní koncipient

marketa.hrycejova@kmvs.cz
telefon: 296 210 562
mobilní telefon: 721 168 234

Markéta Hrycejová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Do advokátní kanceláře KMVS nastoupila již během svých studií v roce 2017, od roku 2019 zde pak působí na pozici advokátního koncipienta. Markéta se kromě obecného zaměření na oblast občanského, obchodního a pracovního práva věnuje též farmaceutickému a zdravotnickému právu. Markéta poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.   


Pavla Pospíšilová | asistentka

office@kmvs.cz
telefon: 296 210 562

Pavla je absolventkou Střední školy stavební v Praze. V minulosti působila v mediální a PR sféře na asistentských pozicích.
Kontakt

KMVS,
advokátní kancelář, s.r.o.

Hellichova 1
118 00 Praha 1 - Malá Strana,
Česká Republika
zobrazit na mapě
Tel.:+420 296 210 562-3
E-mail: office@kmvs.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 122620, IČ: 27864898

Najdete nás

Spolupracujeme


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

2006 - 2019 KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.