CZ EN

Efektivní právní služby

Chci odebírat newslettery od KMVS


Aktuality

Rozsudek Nejvyššího správního soudu - systém stanovení úhrad léčivých přípravků - litispendence

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat, že ve Věstníku rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) byl uveřejněn další rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18.05.2011, č. j. 3 Ads 59/2011 - 77. Rozsudek Vám samozřejmě případně rádi zašleme.

V rámci rozsudku bylo mimo jiné konstatováno, že:

„(i) Obecně lze uvést, že případné změny v registraci je možno později zohlednit v řízení o další změně výše a podmínek úhrady uvedeného léčivého přípravku, kdy stěžovateli přísluší právo navrhnout změnu výše nebo podmínek úhrady (§ 39i odst. 1) či právo podat žádost o zrušení výše a podmínek úhrady [§ 39j odst. 2 písm. a) výše uvedeného zákona].;

(i) Pokud však stěžovatelem tvrzená změna indikace nebyla z procesních i hmotněprávních důvodů vyložených ve vyjádření žalovaného akceptována v řízení o žádosti VZP o stanovení výše a podmínek úhrady, jenž ovšem není předmětem tohoto soudního přezkumu, nelze tuto skutečnost za stavu, kdy ještě nebylo o žádosti VZP pravomocně rozhodnuto, kompenzovat podáním totožné žádosti s tvrzenou další indikací v novém správním řízení.;

(ii) Jinými slovy, dovozovat odlišný předmět řízení, jedná-li se o stále týž léčebný přípravek, o jehož podmínkách a výši úhrady nebylo v řízení prozatím pravomocně rozhodnuto, pouze na základě rozšíření jeho indikace, která již byla uplatněna v řízení původním, není důvodné.“. Předmětem tohoto rozhodnutí je tedy výklad/posouzení tzv. zásady litispendence která, zjednodušeně řečeno je dána tehdy, když u správního orgánu (SÚKLu) má probíhat řízení ve věci, v níž už bylo dříve zahájeno jiné řízení týkající se toho samého.

Konečné zodpovězení otázky „zda a nakolik se jedná o totožný předmět rozhodování“ může být až předmětem posouzení a výkladu Ústavního soudu, bude-li se věcí zabývat. V rámci linie rozhodování NSS je důležité poukázat i na skutečnost, že v rámci tohoto rozsudku NSS je odkazováno ve věci aktivní legitimace držitele rozhodnutí o registraci na předchozí rozsudek NSS ve věci „Tarka“.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer

Zpět na výpis aktualit


Kontakt

KMVS,
advokátní kancelář, s.r.o.

Hellichova 1
118 00 Praha 1 - Malá Strana,
Česká Republika
zobrazit na mapě
Tel.:+420 296 210 562-3
E-mail: office@kmvs.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 122620, IČ: 27864898

Najdete nás

Spolupracujeme


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

2006 - 2019 KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.