CZ EN

Efektivní právní služby

Chci odebírat newslettery od KMVS


Aktuality

POTRAVINY - materiály a předměty určené pro styk s potravinami - oznamovací povinnost

Vážené dámy, vážení pánové,

v rámci této právní aktuality přinášíme informace o povinnosti, vyplývající z novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 205/2020 Sb.),  která nabyla účinnosti dne 1.5.2020.

Touto novelou byla mj. zavedena povinnost výrobce a dovozce materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami písemně oznámit zahájení, změnu nebo ukončení výroby nebo dovozu materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami do 7 dnů ode dne, kdy tyto skutečnosti nastaly, příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Plnění této povinnosti se rovněž vztahuje i na provozovatele potravinářského podniku používajícího ve svém potravinářském podniku materiály nebo předměty určené pro styk s potravinami, které vyrobil nebo dovezl.

Považujeme za velmi důležité upozornit, že oznamovací povinnost platí také pro výrobce a dovozce, kteří zahájili výrobu nebo dovoz materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami PŘEDE dnem nabytí účinnosti zákona. V těchto případech musí být oznamovací povinnost učiněna do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona (tedy do 1. 11. 2020).

Tato povinnost je povinnými osobami (výrobci, dovozci a provozovateli) plněna prostřednictvím písemného oznámení, které se zasílá místně příslušné hygienické stanici. Začátkem července Hygienická stanice hl. m. Prahy uveřejnila formulář pro splnění této oznamovací povinnosti, který naleznete zde: (http://www.hygpraha.cz/dokumenty/oznamovaci-povinnost-pro-vyrobce-a-dovozce-materialu-nebo-predmetu-urcenych-pro-styk-s-potravinami-4995_4995_161_1.html).

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou,

Libor Štajer

Zpět na výpis aktualit


Kontakt

KMVS,
advokátní kancelář, s.r.o.

Hellichova 1
118 00 Praha 1 - Malá Strana,
Česká Republika
zobrazit na mapě
Tel.:+420 296 210 562-3
E-mail: office@kmvs.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 122620, IČ: 27864898

Najdete nás

Spolupracujeme


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

2006 - 2019 KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.