CZ EN

Efektivní právní služby

Osobní profily

Mgr. Petr Kůta | partner

petr.kuta@kmvs.cz
telefon: 603 580 439

Petr je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a dále studoval na Universidad de Salamanca ve Španělsku. Profesní kariéru začínal na Úřadu vlády ČR - vrchní rada diplomatického protokolu a v advokacii má celkem 16 let právní praxe. Od 1.1. 2006 je partnerem v advokátní kanceláři KMVS. Petr publikuje v časopisu Marketing Media, Trend Marketing, Strategie, M marketing, Právní praxe, mediar.cz, atd. a přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze, Ogilvy Institutu, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V minulosti spolupracoval např. s ČT24 – pořad Média a svět. Hovoří anglicky a španělsky.


JUDr. Pavel Musil Ph.D. | partner

pavel.musil@kmvs.cz
telefon: 606 652 201

Pavel Musil je jedním ze zakládajících partnerů advokátní kanceláře KMVS. Pavel je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a postgraduálního studia v oboru veřejné právo. Právní praxi vykonává 16 let, od 1.1.2006 je partnerem AK KMVS. 

Specializuje se zejména na pracovní a obchodní právo se zaměřením na právo obchodních společností a závazkové právo. Dlouhodobě se věnuje oblasti práva nemovitostí, kde v součinnosti s několika realitními kanceláři poskytuje služby advokátních úschov.

Publikační činnost a spolupráce s medii: Právo a zaměstnání, ČT24 – Focus, Zdravotnické noviny, Pharm Business, Marketing & Media. Spolupráce s neziskovými projekty: Plenky v práci, Lymfon Help o.s. Poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.


Mgr. Libor Štajer | partner

libor.stajer@kmvs.cz
telefon: 777 561 663

Libor Štajer je jedním ze čtyř zakládajících partnerů advokátní kanceláře KMVS. Libor je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Již během studia získal cenné pracovní zkušenosti jako account manager v reklamní agentuře AETNA, spol. s r.o. a při pracovní stáži v USA. Začátek své právní praxe pak Libor v AK Winter & spol. spojil právě především s  reklamou, médii a autorským právem. Právní praxi vykonává více než 10 let, od 1.1.2006 je partnerem AK KMVS. 

Libor se specializuje na oblast farmaceutického práva (od registrace léčiv až po jejich uvádění na trh, cenovou regulaci a stanovení úhrad léčivých přípravků, regulaci reklamy atd.), obchodního práva (s důrazem na právo korporátní), závazkového práva a pracovního práva. Ve své praxi se zabývá také otázkami autorského práva a reklamního práva a pracuje s řadou reklamních agentur.

Publikační činnost a spolupráce s médii: Zdravotnické noviny, Pharm Business, Marketing & Media atd. Libor plynně hovoří česky a anglicky.


JUDr. Ivan David | advokát

ivan.david@kmvs.cz
telefon: 606 617 989

Ivan David je advokátem působícím od roku 2011 u advokátní kanceláře KMVS. Ivan je absolventem oboru právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a oboru filmová studia na Filozofické fakultě téže univerzity. V akademickém roce 2008/2009 Ivan absolvoval roční stipendijní pobyt na Právnické fakultě Kodaňské univerzity. Ivan se dlouhodobě specializuje na oblast práva duševního vlastnictví (především na právo autorské a právo ochranných známek), práva mediálního, práva proti nekalé soutěži, práva reklamního a práva filmového.

V srpnu 2013 byl Ivan jmenován expertem Státního fondu kinematografie se specializací na ochranu práv ke kinematografickým dílům a jejich záznamům. Je autorem odborné publikace „Filmové právo: Autorskoprávní perspektiva“ (2015). Od roku 2015 působí rovněž jako doktorand na Právnické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na historii právní regulace filmu.

Ivan poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.


JUDr. Kateřina Davidová | spolupracující advokátka

katerina.davidova@kmvs.cz

Kateřina Davidová je spolupracující advokát, působící v advokátní kanceláři KMVS od ledna 2009. Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2001, se Kateřina věnovala 7 let notářské činnosti. Kateřina se specializuje zejména na oblast občanského, obchodního a soutěžního práva v oblasti farmacie. 

Kateřina publikuje v odborném tisku (např. Zdravotnické noviny) a věnuje se přednáškové činnosti. Poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.


Mgr. Petra Maryšková | spolupracující advokátka

petra.maryskova@kmvs.cz
telefon: 605 418 564

Petra Maryšková je spolupracující advokát, působící v advokátní kanceláři KMVS od června 2008. Petra v roce 2008 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Během studia působila v brněnské advokátní kanceláři JUDr. Markéta Vaňková, JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.. Petra vykonává svou právní praxi především v oblasti práva občanského, obchodního a pracovního, zároveň se věnuje tématice spotřebitelských soutěží a insolvenčního řízení. Petra má zkušenosti se zastupováním klientů v soudních řízeních, např. v obchodních sporech.  Petra také publikuje v odborném tisku (např. Zdravotnické noviny, Urozpravodaj).


Mgr. Lucie Neubertová | spolupracující advokátka

lucie.neubertova@kmvs.cz
telefon: 604 878 988

Lucie Neubertová je advokátkou dlouhodobě spolupracující s advokátní kanceláří KMVS. Lucie je absolventkou oborů veřejná správa a právo Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Specializuje se na oblast farmaceutického práva (zejména marketing, distribuce, cenová regulace a stanovení úhrad léčivých přípravků) a zdravotnického práva. Má rovněž rozsáhlé zkušenosti z oblasti reklamního práva. Dlouhodobě se věnuje problematice výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin. Lucie poskytuje právní pomoc při zastupování klientů v řízeních před správními orgány.

Lucie publikuje v odborném tisku (např. Zdravotnické noviny, PharmBusiness) a věnuje se též přednáškové činnosti. Poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.


JUDr. Antonín Valuš Ph.D. | advokátní koncipient

antonin.valus@kmvs.cz
telefon: 296 210 562
mobilní telefon: 777 214 856

Antonín Valuš je advokátní koncipient v advokátní kanceláři KMVS. V minulosti působil ve veřejném sektoru jako právník na Ministerstvu zdravotnictví a jako koordinátor právních činností ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Antonín vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a v praxi se specializuje na farmaceutické a zdravotnické právo se zaměřením na problematiku regulace reklamy a regulatory compliance v oblasti léčivých přípravků. O této problematice rovněž publikuje v odborném tisku (například Právní rádce) a přednáší. Antonín poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.


Mgr. Jan Tetiva | advokátní koncipient

jan.tetiva@kmvs.cz
telefon: 296 210 562

Jan je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V advokátní kanceláři KMVS působí již od dob svého studia, přičemž advokátním koncipientem se stal v roce 2014. Jan se zaměřuje zejména na oblast pracovního, občanského a obchodního práva a dále tématiku spotřebitelských soutěží a ochranných známek. Jan má zkušenosti se zastupováním klientů v občanském soudním řízení. Publikoval v odborném tisku (např. Marketing Sales Media, Zdravotnické noviny). Hovoří česky a anglicky.


JUDr. Lenka Vlková | advokátní koncipientka

lenka.vlkova@kmvs.cz
telefon: 296 210 562
mobilní telefon: 728 548 499

Lenka absolvovala v roce 2011 Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V zimním semestru 2010/2011 studovala v rámci programu ERASMUS na univerzitě ve Wolverhamptonu. Po ukončení studií získala zkušenosti v oblasti generální praxe v advokátních kancelářích ŘANDA HAVEL LEGAL a PETERKA & PARTNERS. Pracovala též jako právník na odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví, kde se věnovala problematice regulace cen a úhrad léčivých přípravků a obecné farmacii. Od roku 2013 se specializuje na oblast farmaceutického a zdravotnického práva a správního práva obecně. V advokátní kanceláři KMVS působí jako advokátní koncipient od září 2015. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.


Mgr. Bc. Petra Vodáková | advokátní koncipientka

petra.vodakova@kmvs.cz
telefon: 296 210 562

Petra působí v kanceláři KMVS na pozici advokátního koncipienta. V roce 2008 absolvovala Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v roce 2013 se stala absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Během studia působila ve filmové distribuční společnosti a následně v advokacii. Petra vykovává svoji právní praxi především v oblasti práva autorského a práv duševního vlastnictví, spotřebitelského, závazkového a pracovního. Dále se Petra věnuje zastupování klientů v občanském soudním řízení, právu občanskému a obchodnímu. Petra hovoří česky a anglicky.


Pavla Pospíšilová | asistentka

office@kmvs.cz
telefon: 296 210 562

Pavla je absolventkou Střední školy stavební v Praze. V minulosti působila v mediální a PR sféře na asistentských pozicích.
Kontakt

KMVS
advokátní kancelář, s.r.o.

Hellichova 1
118 00 Praha 1 - Malá Strana,
Česká Republika
zobrazit na mapě
Tel.:+420 296 210 562-3
Fax:+420 222 254 591
E-mail: office@kmvs.cz

Jsme členem

Spolupracujeme


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2017

2006 - 2012 KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.